प्राविधिक समुह तर्फ

१. प्राविधिक प्रहरी सेवा सम्बन्धि विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रम


२. प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक


 ३. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक

 ४. प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक

 ५. प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक


 ६. प्राविधिक प्रहरी जवान