प्राविधिक समुह तर्फ

प्राविधिक प्रहरी उम्मेदवारहरुको सेवा बिषयको पाठ्‌यक्रम

१.प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक


 २.प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक

 ३.प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक

 ४.प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक


 ५. प्राविधिक प्रहरी जवान