Vacancy Result

Display #
Title
प्राविधिक समूह तर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक–प्रहरी निरीक्षक पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–०३)
प्राविधिक समूह तर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–०३)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–०३)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७३–०९–२०)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको दरखास्त फाराम (२०७३–०९–२०)
प्राविधिक (नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रिय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला) तर्फको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७३–०९–११)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको बैकल्पिक उमेदवारहरुको सिफारिस सम्बन्धी सूचना (२०७३-०९-११)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा तालिका तथा केन्द्र सम्बन्धि सूचना (२०७३-०८-१५)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७३–०८–१०)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–०७–०२)