Vacancy Result

Display #
Title
प्राबिधिक तर्फ विभिन्न पदहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०६-०९)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०६-०९)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको सूचना प्रविधि–कम्प्यूटर, कुकुर स्कुल, विधि विज्ञान र हातहतियार (आरमर) उप–समूह तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२९)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारी, स्वास्थ्य, सञ्चार, संगीत, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग उप–समूह तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२८)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२५)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४-०५-१६)
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–०७)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–०२)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-३२)
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०४–३२)