Vacancy Result

Display #
Title
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७५-०८-०६)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (संचार) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियूक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०७–२७)
प्रहरी सहायक निरीक्षक(जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियूक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०७–२७)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सञ्चार) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०६–१८)
जनपद समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७५-०६-१५)
जनपद समूह तर्फको प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७५-०६-१५)
दरखास्त फाराम
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको बिशिष्टीकृत कार्य क्षेत्र चयनको लागि फाराम (२०७५-०६-१५)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (Medical Officer MBBS) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७५–०६–०७)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सञ्चार) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०५–१८)