Vacancy Result

Display #
Title
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०५–१८)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५-०४-२३)
प्राविधिक (सञ्चार र सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) तर्फका प्र.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०४–२३)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०३–२७)
प्र.स.नि. (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०७५–०३–२४
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना २०७५–०३–२४
प्राविधिक (नेपाल प्रहरी अस्पताल र आ.त.भौ.प.) तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि. पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०३–०३)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–२९)
प्राविधिक (नेपाल प्रहरी अस्पताल, संचार, कम्प्यूटर र आ.त.भौ.प.) तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि. पदहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता–प्रयोगात्मक परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–२२)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–११)