Vacancy Result

Display #
Title
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४–११–०६)
प्राविधिक तर्फ विभिन्न समूह अन्तर्गतका प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–२४)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–२२)
प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–२२)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-११)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-११)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–०८)
FPU छनौट परीक्षाको नतिजा (प्राविधिक तर्फ) (२०७४-०९-२४)
FPU छनौट परीक्षाको नतिजा (प्रशासन तर्फ) (२०७४-०९-२४)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४-०९-०७)