Vacancy Result

Display #
Title
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको स्वास्थ्य उप–समूह तर्फको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२६)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारी, संगीत, कुकुर स्कुल र विधि विज्ञान उप–समूह तर्फको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२५)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२५)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको सम्पर्क सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२५)
म्यादी प्रहरी दरखास्त फाराम ।
म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७४-०६-२४)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२०)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०६-१७)
प्राबिधिक तर्फ विभिन्न पदहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०६-०९)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०६-०९)