Current Computer Training

सि.न.
 तालिम संचालन मिति तालिम समापन मिति  तालिमको बिवरण  प्रशिक्षार्थी संख्या तालिम संचालन समय
२०७६।०६।३०   CCIS ३० समय :८:०० बजे देखि ११:०० बजे सम्म
२०७६।०६।२८   MS-Office Package ३० समय:२:०० बजे देखि ६:३० बजे सम्म
२०७६।०६।०२   Special Training for IT Support Group (2nd Group) ३० समय:११:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म