मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

प्रहरी कल्याण महाशाखा

वहालवाला, अवकास प्राप्त र वीरगति प्राप्त प्रहरी कर्मचारीका प्रहरी परिवारको स्वाथ्य शिक्षा,आर्थिक सहायता तथा अन्य विभिन्न कल्याणकारी क्षेत्रहरुमा समेत समयानुकुल सेवा अभिबृद्वि गर्दै लैजाने उद्देश्यले प्रहरी कल्याण कोष स्थापना भई संचालन हुदै आइरहेको छ । एउटा प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा २४ सै घण्टा मुलुक र मुलुक बासीको सेवामा तल्लिन रहनु पर्ने, हर हमेसा ज्यान जोखिममा राख्नु पर्ने, घर परिवारलाई आवश्यकता अनुसार समय दिन नपाउने तथा बाल वच्चाको शिक्षा दिक्षामा समेत उचित दृष्टि पुर्याउन नभ्याउने हुनाले प्रहरी संगठनले आफ्नो संगठनका वहालवाला सदस्य,भु.पु.सदस्य तथा अमर परिवार समेतको हित एवं भलाईको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा निस्वार्थ सेवा सुविधा प्रदान गरी प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवलमा बृद्धि गराई रहेको छ भने  मुलुकमा  दैविप्रकोप वा अन्य विपत्तिको अवस्थामा पिडीतलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु समेत प्रहरी कल्याण कोषको उदेश्य रहेको छ। 

क. कोषको उदेश्य:
प्रहरी संगठनका बहालवाला र सेवा निबृत्त प्रहरी कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवारहरु र अमर प्रहरी परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र लगायत अन्य विविध कल्याणकारी क्षेत्रहरुमा समयानूकूल सेवा प्रदान गर्नु ।

ख. कार्यबिधि:

 • प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १९४ बमोजिमको कार्य विधि अनुसार,
 • प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१  अनुसार,
 • प्रहरी कल्याण कोष संचालक समितिको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु बमोजिम

ग. प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समिति:

१.    प्र.अ.म.नि. प्र.प्र.का.प्रशासन विभाग  - अध्यक्ष 
२.    मेडिकल डाईरेक्टर, प्र.अ.म.नि. नेपाल प्रहरी अस्पताल - सदस्य
३.    प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प्र.द्धितीय श्रेणीको अधिकृत) - सदस्य
४.    प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (रा.प्र.द्धितीय श्रेणीको अधिकृत ) - सदस्य
५.    अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी अधिकृत मध्येबाट कोषका संरक्षक, प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले मनोनित गरेका २ जना - सदस्य
६.    अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी हबल्दारर प्रहरी जवान मध्येबाट संरक्षक, प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले मनोनित गरेका २ जना - सदस्य
७.    प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखा प्रमुख - सदस्य सचिव

घ.    कोषबाट सञ्चालन हुने सेवामुलक कार्यहरु र सेवा प्रवाह:-

१. प्रहरी अस्पताल
प्रहरी कर्मचारीहरु तथा आश्रीत परिवारलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित काठमाण्डौ,नेपालगञ्ज र दिपायलमा संचालित नेपाल प्रहरी अस्पतालहरुबाट तपशिल बमोजिमका सेवाग्राहीहरुलाई तपशिल बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।

क. बहालवाला प्रहरी कर्मचारीका लागिः
वहालवाला प्रहरी आफै वा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology, Surgical, Dialysisआदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । बहालवाला कुनै प्रहरी कर्मचारीको प्रहरी अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भनि सम्बन्धित विभागको विशेषज्ञ डाक्टरबाट तोकिएको सरकारी अस्पतालमा थप परीक्षण र उपचारका लागि रेफर गरेको खण्डमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म तोकिए बमोजिम अस्पताल मार्फत सोधभर्ना हुनेछ तर विदेशमा लगि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति भएमा भने तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नेपाल सरकारलाई लेखि पठाए पश्चात निकासा भई प्राप्त हुन आएको रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
*(परिवार भन्नाले पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती, आमा, बुवा, छोरा र छोरी महिला कर्मचारीको हकमा विवाहित भए श्रीमान, सासु, ससुरा, छोरा, छोरी अविवाहित भए बुबा र आमालाई बुझ्नुपर्छ। )

ख. निवृत्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारका लागि:
अमर प्रहरी परिवार र निवृत्त अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology, Surgical, Dialysisआदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा अन्यत्रबाट भएको उपचार खर्चको सोधभर्ना गरिने छैन ।

ग. अवकाशप्राप्त जेष्ठ प्रहरीहरुका लागि:
७० भन्दा बढी उमेर भएका जेष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरुलाई वहालवाला प्रहरी कर्मचारीले पाए सरह  (अन्यत्र अस्पतालमा रेफर गरी प्राप्त हुने बाहेक) अस्पतालमा उपलब्ध सेवासुविधाहरु मात्र निशुल्क उपलब्ध गराईनेछ ।

घ. सेवा सुविधा पाउने प्रक्रिया तथा सोको लागि आवश्यक कागजातहरु

 • बहालवालाको पति वा पत्निको हकमा परिचय पत्र  निबृत प्रहरी कर्मचारीको लागि पेन्सनपट्टा, नाता प्रमाणित र नागरिकताको आधारमा नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट बनाईएको औषधोपचार पुस्तिका (SICK BOOK)
 • बहालवाला प्रहरीका आश्रित छोरा र छोरीको हकमा नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता र निर्वृत प्रहरी तथा अमर प्रहरीका हकमा पेन्सन पट्टा, नाता प्रमाणितका आधारमा  अस्पतालबाट बनाईएको उपचार पुस्तिका (SICK BOOK)
 • उपचार सुविधा लिनका लागि प्रहरी अस्पतालमा आउँदा हरेक पटक तोकिएको दस्तुर बुझाई Sick Bookदर्ता   गर्नुपर्दछ ।
 • तर १० दिन भित्र पुन: उपचार सुबिधा लिनु परेमा सोहि शुल्कबाटै सुविधा हासिल हुनेछ
 • OPD परामर्श सेवा बाहेक Pathology, Radiology, Surgical, Dialysis आदि लगायत तोकिएका अन्य सेवा सुविधाहरुका लागि अस्पतालले तोकेको न्युनतम शुल्क बुझाएर मात्र सेवा लिन पाईने छ ।
  *२१ वर्ष उमेर नाघेका सन्ततिहरुका लागि प्रहरी अस्पतालको उपचार सेवा सुबिधा प्राप्त हुने छैन ।
  *पेन्सन पट्टा नभएका अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई अस्पतालको उपचार सेवा सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

२. शैक्षिक वृत्ति:
क. वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका प्रहरी बिद्यालयहरुमा कक्षा ६ देखि कक्षा १२ अध्ययनरत प्रहरी हवल्दार देखि कार्यालय सहयोगी कर्मचारीसम्मका सन्ततिहरुलाई उपलब्ध गराईँदै आएको शैक्षिक वृत्ति मासिक रु ३००।– का दरले शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराईनेछ ।
ख. अमर प्रहरीका सन्ततिहरुलाई प्रहरी बिद्यालय लगायत अन्य जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययनरत रहेमा पनि शैक्षिक वृत्ति  दिईनेछ । प्रहरी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने सन्ततिका हकमा सम्बन्धित विद्यालयमा नै शैक्षिक वृत्ति रकम पठाइने छ भने अन्य विद्यालयमा अध्ययन गर्नेको हकमा “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१”-अनुसूचि १ बमोजिमको निवेदनको आधारमा अनुसूचि २ बमोजिमको अधिकारपत्र उपलब्ध गराई सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराईनेछ । यस्तो सुविधा अनुतिर्ण हुने विद्यार्थीको हकमा अनुतिर्ण भएको वर्षमा प्रदान गरिने छैन ।

शैक्षिक वृत्ति लागि आवश्यक कागजातहरु:

 •  हकवालाको निवेदन ।
 • नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि (वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)
 • सम्बन्धित विधालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रमाणपत्र
 • पास भएको मार्कसिटको प्रतिलिपि
 • निवेदकको नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • निवृत प्रहरी कर्मचारी भए पेन्सनपट्टाको प्रतिलिपि ।
 • अमर प्रहरीका सन्ततिका हकमा मृत्यु खालिको पत्रको प्रतिलिपि ।
 •  सम्बन्धित विधार्थीको २ प्रति फोटो ।

ग. जेहन्दार छात्रवृत्ति:
नेपाल प्रहरीका सबै विद्यालयहरुमा अध्ययनरत वहालवाला जु.प्र.अ. देखि प्र.का.स. सम्मका सन्ततिहरु मध्ये सर्वोत्कृट अंक प्राप्त गर्ने जेहन्दार सन्ततिहरुलाई निम्न कोटामा मासिक रू. ५००।– दरले छात्रबृत्ति दिईनेछ । सम्बन्धित प्रहरी विद्यालयबाट जेहन्दार कोटामा छनोट भई सिफारिश गरिएका सन्ततिलाई कल्याण महाशाखाबाट १ वर्ष सम्म छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराईनेछ।(अमर तथा भु.पु.का सन्ततीलाई यो छत्रवृत्तीको व्यवस्था नभएको)
     (क) जु.प्र.अ. का सन्ततिः २ जना ।
     (ख) प्र.ह. देखि कार्यालय प्र.का.स. का सन्ततिः ४ जना ।

जेहेन्दार छात्रवृत्तिको लागि आवश्यक कागजातहरु
     १. सम्बन्धित विधालयको सिफारिस पत्र ।
     २. मार्कसिटको प्रतिलिपि ।

घ. उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति:
हरेक वर्षको SLC परीक्षामा उच्च अंक हासिल गर्ने वहालवाला, अवकाशप्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरीका सन्ततिहरुलाई निम्नानुसारको कोटामा उच्चशिक्षाको लागि अध्ययनकार्य जारी रहेसम्म लगातार ५ वर्षसम्म छात्रबृत्ति रकम दिईनेछ । छनोटमा परेको कुनै सन्तति कुनै कक्षामा अनुतीर्ण भएमा यो सुविधाबाट बन्चित गरिनेछ ।

वहालवाला कर्मचारीको सन्ततिको लागि (मासिक रू १,५००।–)
     (क) प्र.ना.उ. र प्र.नि. का सन्तति                - २ जना
     (ख) जु.प्र.अ. का सन्तति                            - ४ जना
     (ग) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति         - १० जना

अवकाश प्राप्त प्रहरीको सन्ततिको लागि  (मासिक रू १,०००।–)
    (क) प्र.नि. का सन्तति                                - २ जना
    (ख) जु.प्र.अ. का सन्तति                            - ४ जना
    (ग) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति          - ४ जना

अमर प्रहरी र अवकाश प्राप्त अशक्त प्रहरीको लागि (मासिक रु १,०००।– ) १०/१० जना  

सामुदायिक विद्यालयहरु बाट SLC मा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने वहालवाला प्रहरीका सन्ततीको लागि (मासिक रु १५००।–)
      (क) जु.प्र.अ. का सन्तति                          - ५ जना
      (ख) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति        - १० जना

आवश्यक कागजातहरु:
     १. SLC (SEE) परीक्षामा प्राप्त गरेको लब्धांक पत्र तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
     २. छनौटमा परेकाहरुको हकमा कलेजमा अध्ययनरत रहरको प्रमाण ।
     ३. वहालवाला कर्मचारीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा अभिभावकको पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

ङ. उच्चशिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति:
उच्चशिक्षा प्रोत्साहन छात्रबृत्ति (शिक्षा मन्त्रालयको छात्रबृत्ति परीक्षामा छनोट भई चिकित्साशास्त्र, ईन्जिनियरीङ, नर्सिङ, Computer Science आदि विषयहरुमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत वहालवाला, अवकाशप्राप्त र अमर प्रहरीका सन्ततिलाई निम्नानुसार प्रोत्साहनस्वरुप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराईनेछ:

वहालवाला तथा अवकास प्राप्त प्रहरीका हकमाः
     १. प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति लाई रु. १ लाख ।
     २. जु.प्र.अ.का सन्ततिलाई रु.७५ हजार ।
     ३. सि.प्र.अ.का सन्ततिलाइ रु. ५० हजार ।
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरीका हकमा जुनसुकै दर्जाका भए पनि रु. १ लाख ।

आवश्यक कागजातहरु:
     १. शिक्षा मन्त्रालएको छात्रवृत्तिमा छनोट भएको प्रमाण कागजात ।
     २. अध्ययनरत क्याम्पसको सिफारिस पत्र ।
     ३. वहालवाला कर्मचारीको सन्ततीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
     ५. नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

च. IPTF छात्रवृत्ति
सन् १९९२ मा United Nations’ International Police Task Force (IPTF) मिसन पुरा गरी फर्केर आएका नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुबाट स्वैच्छिक रुपमा एकमुष्ट USD १३,४५०/-(ने.रू.७,८६,८४२।५५) जम्मा गरी खडा गरिएकोIPTF छात्रबृत्ति कोषको ब्याजबाट १० कक्षासम्म अध्ययन गर्नका लागि सो कोषको ब्याजले खामेसम्मको संख्यामा एक जनालाई बार्षिक रु. ६०००/–का दरले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका द्घन्द पिडित अशक्त प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छात्रबृति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । छनोटमा परेका सन्ततिले १० कक्षा पुरा नगरेसम्म लगातार छात्रबृत्ति रकम पाईरहने छन् तर अध्ययन कार्य बीचमै छाडेमा भने छात्रबृत्ति रकम दिईने छैन । छात्रबृत्तिका लागि छनोट गर्ने कार्य प्रहरी कल्याण महाशाखाबाट गरिनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. सम्बन्धित अभिभावकको निवेदन ।
     २. अध्ययन गरिरहेको विधालयको सिफारिस पत्र ।
     ३. निरन्तरताको लागि प्रत्येक शैक्षिक सत्र पश्चात पास भएको मार्कशिटको प्रतिलिपि ।

३. जेष्ठ प्रहरी कल्याणकोष निवृत्तिभरण
नेपाल प्रहरीमा सेवा गरी अवकाश प्राप्त गरेका पेन्सन होल्डर ७० वर्ष उमेर पूगेका पुर्व प्रहरी कर्मचारीहरुलाई (पुरुषः मासिक रु. १,०००/– र महिला मासिक रु. १,५००/– का दरले) नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको तर्फबाट कदर स्वरुप प्रहरी कल्याणकोष निवृत्तिभरण उपलव्ध गराईएको छ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१” को अनूसूचि ५ बमोजिमको निवेदन ।
     २. पेन्सन पट्टाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ३. नियुक्ति पत्र /अवकास पत्र वा प्रसंसा पत्रको फोटोकपि ।
     ४. उमेर स्पष्ट हुने नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ५. पासपोर्ट साईजको २- प्रति फोटो ।

४. दिर्घ सेवा कदर पुरस्कार
नेपाल प्रहरीबाट अनिवार्य (उमेरको हद, सेवा अवधि, पदावधि का आधारमा) अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सेवा निवृत्त भई विदाई भएर जाने क्रममा लामो समय प्रहरी सेवामा समर्पित भएवापत कदर स्वरुप प्रशंसा पत्र सहित रु. १० हजार नगद प्रदान गरिएको छ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. रकम माग भएको कार्यरत कार्यालयको पत्र ।
     २. निवृत हुने प्रहरी कर्मचारीको कम्प्युटर कोड सहितको तिनपुस्ते अभिलेख ।

५. प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहयोग
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी कारवाहीहरुमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवल बृद्धि गराई सेवा प्रति उत्प्रेरित गराउन प्रहरी कारवाहीको क्रममा घाईते हुने तथा संगठनको छवि उच्च पार्ने खालका सहासिक कार्यगर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सहयोग तथा प्रोत्साहन स्वरुष प्रति ब्यक्ति रु. १०,०००।– (दश हजार) प्रदान गरिनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. रकम उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागको सिफारिस पत्र तथा पत्र साथ प्रहरी कर्मचारीबाट भएको प्रशंसनिय कामको विवरण ।
     २. सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्रको फोटोकपि ।
     ३. सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको कम्प्युटर कोड सहितको तिनपुस्ते अभिलेख ।

६. आर्थिक सहयोग
दैवी प्रकोप तथा अन्य विपत्तिमा परेका वहालवाला, पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरु र अमर प्रहरीका परिवारहरुलाई (प्रकोपमा परि क्षति भएमा, दूर्घटनामा परी वा जटिल रोग लागि औषधी उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा पुष्ट्याँई हुने आवश्यक प्रमाण कागजातका आधारमा) कल्याण कोषको स्वीकृत योजना  बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल दिईनेछ। (१०,०००।- सम्म)  यो सुविधा सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेको कल्याण कोषबाट समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व कर्मचारीको हकमा, पूर्व संगठनको सिफारिस पत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।
     २. औषधी उपचार वापत आर्थिक सहयोगको लागि चिकित्सकको चेकजाँच गरेको प्रमाण कागजातहरु ।
     ३. दैवी प्रकोप वापत पाउने सहयोगको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयले गरेको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र सिफारिस पत्र ।
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत आवश्यक पर्ने ।

७. औषधी उपचार अनुदान (औषधी उपचार सुविधा)
अमर प्रहरी कर्मचारीहरुका श्रीमान वा श्रीमती, निवृत्तभरण सुविधा प्राप्त पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरु आफै वा आश्रीत श्रीमान श्रीमति मध्य कसैलाई मृगौला, क्यान्सर र मुटु सम्बन्धि रोगको उपचार गर्नु परेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डको सिफारीसमा कुनै एकलाई एक पटककोलागि मात्र रू. १ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरिनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. सम्बन्धित ब्यक्तिको निवेदन ( पेन्सन पट्टाको फोटोकपि/नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको फोटोकपि र नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपि)
     २. प्रहरी अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच भएको प्रमाण ।
    ३. नेपाल प्रहरी अस्पातलको मेडिकल बोर्डको निर्णय पत्र ।
    ४. उपचार खर्च अनुदान उपलब्ध गराई दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण माहाशाखालाई लेखिएको प्रहरी अस्पतालको सिफारिस पत्र ।

८. कृयाकर्म खर्च अनुदान
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीको मृत्यू भएमा निजको नजिकको हकवालालाई रू. २५,०००।– खर्च दिईने व्यवस्था रहेको छ । यो सुविधा बमोजिमको रकम कल्याण कोष वा क्षेत्रिय कल्याण कोष वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराईनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. हकवालाको निवेदन
     २. बहालवाला कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट मुत्यु खालि गरिएको पत्र ।
     ३. मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र ।
     ४. हकवालासंग नाता प्रमाणित कागज ।
     ५. हकवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र प्रतिवेदन ।
     ६. पेन्सनवाला कर्मचारी भए पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि ।
     ७. हकवाला पत्नी नभएको अवस्था भए निजको मुत्यु दर्ता गरेको पत्र ।
     ८. विवाह दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि वा पत्नि हुन भनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन/गा.वि.स.को पत्र ।

९. औषधी उपचार अनुदान (विेशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत)
वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरु बाहेक श्रीमान्/ श्रीमतिलाई असाध्य रोग लागेमा मेडिकल बोर्डको सिफारीसमा रु. १ लाख नगद अनुदान दिईनेछ ।

१०. क्षतिपूर्ति राहत अनुदान
वहालवाला प्रहरीहरुका लागि संचालित विशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत जुनसुकै कारणबाट बहालमा छँदै मृत्यु भएमा हकवालालाई राहतस्वरुप रु. ३ लाख नगद अनुदान दिईनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
     २. प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच भएको प्रमाण ।
     ३. प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डको निर्णय पत्र
     ४. उपचार खर्च अनुदान उपलब्ध गराईदिन प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखालाई लेखिएको प्रहरी अस्पतालको सिफारिस पत्र ।

११. अन्य अनुदान
कल्याण कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरु मध्य नियमित रुपमा कल्याण महाशाखा तथा तोकिएका कार्यालयहरुबाट उपलब्ध गराईने उल्लेखित अनुदानहरु र अनुदान दिनका लागि  वार्षिक कार्यक्रममा तोकिएका कार्यक्रमहरु बाहेक कल्याण कोषबाट अन्य अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर मात्र निकासा गर्न सकिनेछ ।

१२. कल्याणकारी सहूलियत (उपचार) ऋण सापटी
बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरुका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान, श्रीमति, छोरा तथा छोरी) असाध्य रोग लागि विमारी भई औषधी उपचार गर्नुपरेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको सिफारिसमा दूई वर्षको लागि कल्याण महाशाखाको लेखाशाखा मार्फत रु. १ लाख ५० हजारसम्म निब्र्याजि ऋण उपलब्ध गराईनेछ । (किस्ताबन्दी तथा विशेष ऋण सापटी लिएको भए सम्पूर्ण सावा व्याज भक्तानी गरिसकेको हुनुपर्दछ ।)

आवश्यक कागजात
     १. कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र
     २. “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१” को अनुसूचि-१३ बमोजिमको प्रहरी कर्मचारीको निवेदन ।
     ३. नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
     ४. कर्मचारी परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि  
     ५. कम्प्युटर कोड सहितको तीनपुस्ते अभिलेख ।
     ६. विरामी र कर्मचारीको बीचको नाता प्रांणित प्रमाणपत्र(श्रीमान श्रीमतिको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र)
     ७. विशेष कल्याणकारी सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध गराईएको खाता सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकले खातावालालाई दिएको खातावालाको नाम, ठेगाना, खाताको किसिम,खाता नम्बर र बैंकको विवरण समेत खुल्ने प्रमाण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि/खाता सम्बन्धमा प्रमाण स्वरुप बैंकले लेखिदिएको पत्रको सक्कल पत्र ।

१३. किस्तावन्दी सहुलियत ऋण
प्रहरी कल्याण कोषको वार्षिक कल्याणकारी योजना अनुसार वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई किस्तावन्दी सुविधामा तपशिल बमोजिमका सामानहरु स्वीकृत बजेटको सिमा भित्र रही उपलब्ध गराईनेछ ।
     १. हलुका सवारी साधन (कार, जिप)
     २. फ्रिज
     ३. मोटरसाईकल
     ४. सोलार
     ५. ल्यापटप
     ६. ईन्भर्टर
     ७. डेस्कटप कम्प्युटर
     ८. माईक्रोओभन
      ९. एल.सि.डि./ एल.ई.डी. / साधारण टि.भि.
     १०. वासिङ मेसिन
     ११. ट्रेड मिल

प्रहरी कल्याण कोषबाट किस्ताबन्दीमा सामान प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक योग्यता
     १. वहालवाला प्रहरी कर्मचारी हुनुपर्दछ ।
     २. हलुका सवारी साधन (कार/जीप) लिन चाहने इच्छुक प्रहरी अधिकृतहरुको लागि सेवा अवधि ७ वर्ष पुरा भई, जु.प्र.अ. को हकमा ७ वर्ष, प्र.नि. देखि प्र.उ. सम्म ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको दर्जाको हकमा १ वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्दछ ।
     ३. मोटरसाईकल / स्कुटर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, एल.सि.डि./ एल.ई.डी. / साधारण टि.भि., फ्रिज, सोलार, ईन्भर्टर, माईक्रोओभन, वासिंङ मेसिन र ट्रेड मिल आदि लिन ईच्छुक प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा सेवा अवधि सामान्यतया ५ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ (तर ल्यापटपको हकमा आधारभुत तालिमरत अधिकृत/जवानलाई समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ) ।
     ४. कल्याण कोष विशेष आर्थिक कल्याणकारी शाखावाट ऋण सापटी नलिएको हुनुपर्दछ ।
     ५. प्रहरी कर्मचारीहरुले किस्तावन्दीमा सामान लिँदा नयाँ सामानहरुमात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
     ६. कल्याणकोषवाट अन्य १ लाख भन्दा बढीको सामान किस्तामा लिएको भएमा सो सामानको किस्ता चुक्ता भईसकेको हुनुपर्दछ ।

आवश्यक कागजात:-
     १. कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
     २.  प्रहरी कर्मचारीको निवेदन ।
     ३.  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ४.  कर्मचारी परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ५.  कम्प्युटर कोड सहितको तीनपुस्ते अभिलेख ।
     ६.  हलुका सवारी साधन तथा मोटरसाईकलको हकमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

सहूलियत ऋण सापटी कार्यक्रम (विशेष कल्याणकारी योजना)

बिबरण प्रदान गरिने सहुलियत ऋण रकम बार्षिक ब्याजदर मासिक किस्ता रु. अवधि
प्र.ना.म.नि. र सो भन्दा माथि रु.तीन लाख ७% ५,९४० ५ वर्ष
प्र.नि. देखि प्र.व.उ. सम्म रु.दुई लाख ७% ३,९६०।- ५ वर्ष
प्र.का.स. देखि प्र.ना.नि. रु.१ लाख पचास हजार ७% २,९७०।- ५ वर्ष

१४. योगेन्द्र स्मृति साहसिक पुरस्कार
साहसिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरुको छनोट सिफारिसमा  परेका ब्यक्तिलाई प्रहरी दिवसका दिन नगद रु. ५,५५५/– प्रमाणपत्र तथा ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।

१५. अशक्त प्रहरीका लागि राहतका सामान वितरण
सशस्त्र मुठभेड, आतंककारी विरुद्धको कार्वाही, सवारी दुर्घटना घाईते भई वा अन्य रोग आदिबाट अशक्त भएका वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आवश्यकता अनुसार ४ पांग्रे स्कुटर, कृत्रिम  अंगहरू  (हातगोडा, पंजा तथा औंलाहरु आदि) र श्रवणयन्त्रहरु निःशुल्क उपलब्ध गराईएको छ ।

१६. तालीम तथा सिप बिकास
     क) सेवा निबृत्त हुन लागेका प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि सिपमूलक तालीम ।
     ख) अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहकारी संस्था सञ्चालन तालीम ।

१७. प्रहरी विद्यालय
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरु र अमर प्रहरीका सन्ततीहरुलाई सरल र सुलभ रुपमा स्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीबाट निम्न स्थानमा संचालन भएका प्रहरी विद्यालयहरुबाट अत्याधिक प्रहरी कर्मचारीहरु लाभान्वित हुने ब्यवस्था मिलाईएको छ । निम्न:-
     १. नेपाल प्रहरी बिद्यालय साँगा, काभ्रे । (केन्द्रीय)
     २. नेपाल प्रहरी बिद्यालय सामाखुशी, काठमाण्डौं । (महानगरीय)
     ३. प्रदेश नं १ - नेपाल प्रहरी बिद्यालय धरान, सुनसरी ।
     ४. प्रदेश नं २- नेपाल प्रहरी बिद्यालय जिगडिया, रौतहट ।
     ५. प्रदेश नं ३- हाल नभएको । (प्रक्रियामा रहेको )
     ६. प्रदेश नं ४- नेपाल प्रहरी बिद्यालय बेलचौतारा, तनँहु ।
     ७. प्रदेश नं ५- नेपाल प्रहरी बिद्यालय गुलरिया, दाङ ।
     ८. प्रदेश नं ६- हाल नभएको । (प्रक्रियामा रहेको )
     ९. प्रदेश नं ७-नेपाल प्रहरी बिद्यालय धनगढी, कैलाली ।

१८. प्रहरी आवास भवन
बहालवाला सि.प्र.अ., जु.प्र.अ. तथा जवानहरुको लागि प्रहरी कल्याण कोषबाट निर्मित काठमाण्डौ सामाखुसी स्थित आवास सुविधा आलो-पालो सबैले समानरुपमा उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाईएको छ । आवास सुबिधा उपलब्ध गराउँदा "प्रहरी आवास सुविधा प्रयोग तथा संचालन निर्देशिका, २०७०"बमोजिम सि.प्र.अ.बाट शुरु तलब स्केलको १० प्रतिशत र जु.प्र.अ. तथा जवानबाट ८ प्रतिशत दरले भाडा लिई आवास उपलब्ध गराईने व्यवस्था रहेको छ ।

आवास सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा क्राईटेरिया
     १. आवास सुविधा लिन चाहने प्रहरी कर्मचारीले प्र.प्र.का.कल्याण महाशाखामा निवेदन दिई दिएको निवेदनको दर्ता क्रमानुसार यो सुविधा उपलब्ध गराईने ।
     २. आवासको कोटा छुट्याईएका कार्यालयहरुका हकमा प्रहरी कर्मचारीले कार्यरत रहेको कार्यालयमा नै आवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले कोटा अनुसार सुविधाको लागि प्र.प्र.का.कल्याण शाखामा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
     ३. आवास गृह सुविधा प्राप्त कर्मचारीले यो सुबिधा बढिमा २ वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउनेछन । तर निर्देशिका विपरित अनुशासनहिन कार्य भए गरेको ठहर भएमा जुनसुकै बेला हटाउन सकिनेछ ।
     ४. काठमाण्डौं उपत्यका भित्र स्थाई घर भएका यु.एन. मिसन गई सकेका र एक पटक आवास सुविधा लिई सकेका प्र.क.लाई सामान्यता आवास सुविधा उपलब्ध गराईने छैन ।
     ५. एक वर्ष भित्र कुनै प्रकारको विभागिय कारवाही नभएको हुनु पर्नेछ ।
     ६. सुविधा उपभोग गर्नको लागि विवाहित भई परिवार साथै रहेको हुनु पर्नेछ ।

१९. अतिथि गृह
काठमाण्डौको,भृकुटीमण्डप र नेपालगंजको धम्बोझीमा वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरु तथा परिवारका सदस्यहरु र अमर प्रहरी परिवारहरुका लागि काम विशेषमा आवतजावत गर्दा न्यूनतम शुल्कमा केहि दिनका लागि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ संचालन भएका अतिथि गृह निम्नानुसारको सहुलियत दरमा उपलब्ध गराईनेछ यस्तो दररेट आवस्यकता अनुसार संचालक समितिको बैठकबाट परिवर्तन गर्न सकिनेछ । यस्तो अतिथि गृहमा सामान्यतया अन्य ब्यक्तिहरुलाई बस्ने अनुमति हुनेछैन ।

काठमाण्डौं स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर:  
सि.नं. विवरण काठमाण्डौं शुल्क रु.
प्र.उ. २००
प्र.ना.उ. प्र.नि. १५०
प्र.ना.नि. प्र.स.नि. १००
प्र.ह. प्र.ज. प्र.का.स. ७५
नेपालगंज स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर:  
सि.नं. विवरण काठमाण्डौं शुल्क रु.
प्र.ना.उ.र सो भन्दा माथि ११०
प्र.नि. ६०
प्र.ना.नि. प्र.स.नि. ४०
प्र.ह. प्र.ज. प्र.का.स. ३०

२०. कोषबाट आय अर्जनका लागि संचालित सेवामुलक कार्यहरु

क. प्रहरी पेट्रोल पम्प
नेपाल प्रहरीका सवारी साधनहरु तथा प्रहरी कर्मचारीहरु र सर्व साधरणलाई सरल रुपमा ईन्धन उपलब्ध गराई सेवा पुराउने तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरु संचालनका लागि केहि आय आर्जन गरि टेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित प्रहरी कल्याण कोषबाट संचालन भईरहेको प्रहरी पेट्रोल पम्पबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर अभिवृद्घि गर्न कल्याण महाशाखाको अनुगमन डेस्क मार्फत अनुगमन गर्ने, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातहरुको विवरण लिने लगाएतका कार्यहरु गरिनेछ र सेवा सम्बन्धमा सेवाग्राही हरुको गुनासो सम्बोधनका लागि उजुरी पेटीका मार्फत उजुरी संकलन गरि गुनासो ब्यवस्थापन गरिने व्यवस्था रहेको छ।
हाल संचालनरत पेट्रोल पम्पहरु

सि.नं बिवरण कैफियत
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,नक्साल  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,सामाखुसी  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,पथलैया  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,कदमाहा  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,भरतपुर निर्माण प्रक्रियामा रहेका

ख. नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लव
प्रहरी कल्याण कोषले काठमाण्डौ भृकुटीमण्डप स्थित प्रदर्शनीमार्गमा नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लव सञ्चालन गरी मासिक,त्रैमासिक,अर्धवार्षिक,वार्षिक तथा द्वै-वार्षिक रुपमा क्लबकको सदस्यता लिई उपलब्ध सेवा सुवीधाहरुको उपभोग गर्न सकिनेछ भने सदस्यता नलिई पनि दैनिक शुल्क तिरि सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

Category Monthly Quarterly Bi-annual Annual  
A. All Events Membership         Membership hour
Single 10,000 20,000 30,000 40,000 7am-10am
Couple 15,000 30,000 40,000 60,000 4pm-7pm
Family       1,00,000  
B. Gym Membership         Opening Hours
Single 5,000 10,000 15,000 20,000 7am-10am
Couple 9,000 18,000 25,000 35,000 3:30pm-7pm
Family 15,000 30,000 45,000 60,000  
C. Gym Membership         Opening Hours
Single 3,000 6,000 9,000 15,000 6am-10am
Couple 5,000 10,000 15,000 25,000 3pm-7pm
Family 9,000 18,000 25,000 35,000  
 D. Sauna Membership          Opening Hours
Single 5,000 10,000 15,000 20,000 7am-11am
Couple 9,000 18,000 25,000 35,000 4pm-7pm
Family 15,000 30,000 45,000 60,000  

माथिको सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्था
     १. वहालवाला तथा सेवा निवृत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई- ७५% छुट
     २. परिवारका सदस्यहरुलाई-५०% छुट

प्रहरी कर्मचारीहरुको लागि मात्र निम्न दिनहरुमा निशुल्क सेवा उपलब्ध गराईनेछ:-
     १. आईतबार- सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई
     २. मंगलबार- जू.प्र.अ.लाई
     ३. विहिवार- प्र.ह.,प्र.ह., का.स. कर्मचारीहरुलाई

सर्वसाधारणका लागि छुट
     १. नेपाल सरकारका वहालवाला निजामति प्र.क.का लागि- २५%
     २. १० वर्ष मुनिका बालबालिका/विधार्थीका लागि-३५%
     ३. अपांङगहरुलाई- ३५%
     ४. ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर पुगेका जेष्ठ नागरीका लागि नि:शुल्क सेवा दिईने ।
* छुट सेवा लिन चाहिने आवश्यक कागजात वहालवाला प्रहरी कर्मचारीले परिचय पत्र तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीले पेन्सनपट्टाको फोटोकपी र परिवरको हकमा पारिवारिक परिचय पत्र (नेपाल प्रहरी अस्पतालको पारिवारिक कार्ड वा नाता प्रमाणित) पेश गर्नु पर्नेछ ।

२१. प्रहरी कल्याण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु
     क.    कल्याणकारी कार्यक्रम संचालनमा खर्च गरिने अर्थ संकलनको लागि हाल कायम रहेका स्रोत र स्रोतहरुबाट गरिने संकलन तपशिल बमोजिम  हुनेछन् ।
     ख.    प्रहरी कर्मचारीहरुले यू.एन. मिशनमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको रकम ।
     ग.    UNPOL मिशनमा सहभागि हुने प्रहरी कर्मचारीहरुबाट हाल कायम रहिरहेको दररेट
     घ.    पहिलो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा १० % हुन आउने रकम ।
     ङ.    दोस्रो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा ११ %हुन आउने रकम ।
     च.    तेस्रो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा १२ %हुन आउने रकम ।
     छ.    चौथो र सो भन्दा बढी पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी  रकममा १३ % हुन आउने रकम ।
     ज.    FPU मिशनमा सहभागि हुने प्रहरी कर्मचारीहरुबाट पाउने भत्ता रकममा १० % हुन आउने रकम ।
     झ.    विशेष आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रमको लागि प्रत्येक कर्मचारीहरुबाट प्रत्येक महिना रु ५०० को दरले कट्टी गरि जम्मा हुने रकम ।
     ञ.    FPU मिसनहरुमा बन्दोबस्तिका सामानहरुमा लगानी गरेबापत यू. एन. बाट प्राप्त हुने शोधभर्ना  Reimbursement रकम ।
     ट.    किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतमा कार्यक्रमबाट आर्जन हुने ब्याज वापतको रकम ।
     ठ.    कोषबाट संचालित पेट्रोल पम्पहरुबाट हुने बार्षिक आम्दानी ।
     ड.    काठमाण्डौ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, स्याङजा, बुटवल, नेपालगंज आदि स्थानहरुमा रहेका पसल कवलहरुबाट प्राप्त आम्दानी ।
     ढ.    काठमाण्डौ, भृकुटीमण्डप तथा नेपालगंज, धम्बोझी स्थित अतिथि गृहहरुबाट सेवा लिए बापत प्रहरी कर्मचारीहरुबाट लिईने भाडा ।
     ण.    भृकुटीमण्डप स्थित नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लवबाट हुने आम्दानी ।
     त.    नेपालगंज स्थित माछा पोखरीबाट हुने आम्दानी ।
     थ.    स्टिकर, परिचयपत्र लगाएत विविध शिर्षकबाट हुने आम्दानी ।
     द.    बिभिन्न बैंकहरुमा रहेको कोषको मौज्दात रकमको बार्षिक ब्याज आम्दानी ।

२२. फिल्म शुटिङकोलागि उपलब्ध गराईने निम्न सुविधाहरुबाट साविक देखिनै प्राप्त हुने गरेको सहयोग रकम

सि.नं. बिवरण अवधी सहयोग रकम रु. कै.
कार्यालय भवन ग्राउण्ड एक देखि ३ घण्टा ८०००।-  
सवारी साधन प्रतिघन्टा ६०००।-  
मेसिनरी वाकिटकी प्रतिसेट प्रति प्रतिघन्टा २५००।-  
घोडा प्रति प्रतिघन्टा २५००।-  
कुकुर प्रति प्रतिघन्टा ५०००।-  
अन्य सामान (हतियार बाहेक) १ देखि ३ घण्टा १०००।- प्रति आईटम
समारोह स्थल १ घण्टा ७०००।-  
हतियार ( कर्मचारी सहित ) प्रतिघन्टा/गोटा ५०००।-  
मोटर वोर्ड प्रतिघन्टा ५०००।-  

२३. प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम खर्च गरिने कल्याणकारी कार्यक्रमहरु
     (क) शैक्षिक बृत्ति, छात्रबृति तथा पुरस्कार ।
     (ख) प्रहरी स्कूल तथा अस्पतालहरुको पुर्वाधार विकासमा सहयोग ।
     (ग) कल्याण कोष संचालन तथा व्यवस्थापन र पर्व उत्सव समारोहको प्रवन्ध आदिमा खर्च ।
     (घ) बहालवालाका परिवार, अवकाश प्राप्त प्रहरीहरु तथा अमर प्रहरी परिवार र तिनका आश्रित परिवारहरुको उपचारका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताललाई औषधी उपचार अनुदान ।
     (ङ) क्रियाकर्म खर्च अनुदान तथा आर्थिक सहयोगहरु ।
     (च) FPU तथा UNPOL को रुपमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुको छनोट परीक्षा संचालन खर्च ।
     (छ) FPU तथा UNPOL संचालनमा बन्दोबस्तिका सामानहरु खरिदमा हुने खर्च ।
     (ज) आवश्यकता अनुसार संचालक समितिबाट निर्णय भई प्रदान हुने अनुदान सहयोगहरु र संचालन हुने बिभिन्न कार्यहरु ।

आ.व.२०७४/०७५ को प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानी/खर्चको विवरण:   

सि.नं.  आम्दानी शिर्षक  आम्दानी रकम   सि.नं.  खर्च शिर्षक खर्च रकम 
UN Reimbursement from Haiti Mission 171,368,787.93 Haiti Mission Operation expenses 273032501.2
UN Reimbursement from Sudan Mission 216,306,990.03 Sudan Mission Operation expenses 288213174.5
UNPOL Individual Contribution 34,690,759.22  ३  UNPOL Expenses  2861161.81
 Return on Investment 227,195,052.76  ४  Investment in New mission Preparedness 0
 Promotional Item Sales 1,396,212.00  ५  Welfare Expenses 32998212
Other Income 737,353.00 Education  & Scholarship 12462000
Donation & Contribution Received 0 Medical Benefits 18436000
      Ceremonial Expenses 0
      Cost of Sales 8665849.21
      १० Depreciation 2232716.94
      ११ Administrative Expenses 7333245.1
      १२ Interest Tax to government 25537239.88
  जम्मा रकम 651,695,154.94     671,772,100.67
  खुद बचत रकम (20,076,945.73)      

 आ.व.२०७३/०७४ को प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानी/खर्चको विवरण:  

सि.नं.  आम्दानी शिर्षक   आम्दानी रकम   सि.नं.  खर्च शिर्षक  खर्च रकम  
 १ UN Reimbursement from Haiti Mission 385,088,679.16  १ Haiti Mission Operation expenses 280596417.3
 २ UN Reimbursement from Sudan Mission 345,039,433.34  २ Sudan Mission Operation expenses 282676274.6
 ३ UNPOL Individual Contribution 35,382,903.62  ३ UNPOL Expenses 3906488.25
 ४ Return on Investment 88,876,284.67  ४ Investment in New mission Preparedness 5681430.45
 ५ Promotional Item Sales 789,387.00  ५ Welfare Expenses 26186676.65
 ६ Other Income 1,413,325.25  ६ Education  & Scholarship 10177800
 ७ Donation & Contribution Received  0  ७ Medical Benefits 14700000
      Ceremonial Expenses 0
      Cost of Sales 191707.75
      १० Depreciation 2437552.68
      ११ Administrative Expenses 8831324.91
      १२ Interest Tax to government 12307743.25
  जम्मा रकम 856,590,013.04     647,693,415.79
  खुद बचत रकम 208,896,597.25      

 आ.व.२०७२/०७३ को प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानी/खर्चको विवरण:  

 सि.नं. आम्दानी शिर्षक    आम्दानी रकम  सि.नं.  खर्च शिर्षक खर्च रकम  
 १ UN Reimbursement from Haiti Mission 330,005,990.97  १ Haiti Mission Operation expenses 257888719.5
 २ UN Reimbursement from Sudan Mission 268,272,107.68  २ Sudan Mission Operation expenses 261764764.8
 ३ UNPOL Individual Contribution 32,163,777.57  ३ UNPOL Expenses 2797133.97
 ४ Return on Investment 125,084,648.58  ४ Investment in New mission Preparedness  0
 ५ Promotional Item Sales 937,061.00  ५ Welfare Expenses 70626679.82
 ६ Other Income 17,134,285.01  ६ Education  & Scholarship  11688200
 ७ Donation & Contribution Received 0  ७ Medical Benefits 12146662.5
      Ceremonial Expenses 90087
      Cost of Sales 0
      १० Depreciation 2667051.76
      ११ Administrative Expenses 5385708.46
      १२ Interest Tax to government 7154738.99
  जम्मा रकम 773,597,870.81     632,209,746.72
  खुद बचत रकम 141,388,124.09