DIRS (Daily Incident Reporting System) बिषयक १६ औं समुहको तालिम समापन

रा.प्र.प्र.प्र.महाराजगंजको तत्वावधानमा मिति २०७५।०९।१२ गते देखि जु.प्र.अ.,प्र.ह.तथा जवानहरुको लागी १६ कार्य दिने DIRS Daily Incident Reporting System बिषयक १६ औं समुहको तालिम मिति २०७५।१०।०३ गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।