Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.नि. कमला सुवेदी महारागञ्ज बाट बौद्ध जाने क्रममा २०७४-०७-२७ अ.अ.विभाग प्रशासन शाखा २०७४-०८-०१  
प्र.स.नि. सुरेन्द्र खड्का कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-०७-२९ कार्य विभाग सु.से.नि. २०७४-०८-०१  
प्र.स.नि. प्रेम बहादुर लामिछाने का.जि. न्यूरोडबाट बसन्तपुर जाने क्रममा २०७४-०५-२५ महानगरीय प्रहरी बृत्त जनसेवा काठमाण्डौ २०७४-०८-०१  
प्र.स.नि. गोकर्ण गौतम कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-०७-२३ महानगरीय प्रहरी वृत्त भक्तपुर २०७४-०७-२६  
प्र.ना.नि. कल्याण अालेमगर सामाखुशी देखि भृकुटीमण्डप सम्म जाने क्रममा २०७४-०७-१९ नेपाल प्रहरी संगीत बिद्यालय २०७४-०७-२२  
प्र.ना.नि. राजेन्द्र खड्का का.जि. न्यूरोडबाट बालाजु जाने क्रममा २०७४-०६-२८ महानगरीय प्रहरी बृत्त जनसेवा काठमाण्डौ २०७४-०७-१४  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।