Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. पवन बस्नेत का.जि. जोरपाटीबाट कालिमाटी ताँहाचल जाने क्रममा २०७४-०६-०३ महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण २०७४-०६-०८  
प्र.ना.नि. पवन कुमार अधिकारी कामको शिलशिलामा २०७४-०५-१६ महानगरीय प्रहरी परिसर २०७४-०६-०८  
प्र.स.नि. हरि बहादुर कार्की  जोरपाटी नाराणटार, काठमाडौं २०७४-०५-१० महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण २०७४-०५-२६  
प्र.स.नि. राजेश्वर अधिकारी कालिमाटी बाट नक्साल जाने क्रममा २०७४-०५-१४ प्र.प्र.का.सु.से.नि. २०७४-०५-२६  
प्र.नि. चन्देश्वर यादव कार्यालयको कामको शिलशिलामा २०७४-०५-१८ जि.प्र.का. महोत्तरी २०७४-०५-२२  
प्र.स.नि. हिमाल पौडेल कार्यालयको कामको शिलशिलामा २०७४-०५-१४ ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, नागढुंगा २०७४-०५-१५  
प्र.ना.उ. डा. सुवर्ण कुँवर कार्यालयबाट महाराजगँज चक्रपथ तर्फ जादाँ २०७४-०५-०६ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७४-०५-०८  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।