Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि सुमन थापा कार्यालयको कामको शिलशिलामा २०७८/०४/०७ नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विद्यालय २०७८/०४/०८  
प्र.स.नि. धन बहादुर क्षेत्री कार्यालयको कामको शिलशिलामा २०७८-०३-१८ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा २०७८-०३-२०  
प्र.ना.नि. किशोर कुमार राई नागपोखरीबाट ठमेल जानेक्रममा २०७८-०२-१२ प्र.प्र.का.सुरक्षा सेवा निर्देशनालय २०७८-०३-१६  
प्र.स.नि. अर्जुन बहादुर न्यौपाने नक्सालबाट बालाजु जानेक्रममा २०७८-०३-१३ प्र.प्र.का. कार्य एवं अ.अ.विभाग २०७८-०३-१५  
प्र.ना.नि. अमन कुमार डी.सी. कार्यालय आउने क्रममा २०७८-०२-२३ प्र.प्र.का. सूचना तथा प्रविधि निर्देशनालय २०७८-०२-२३  
प्र.स.नि. विजय केसी चाबहिल देखि सुकेधारा जाने क्रममा २०७८-०२-१८ विशेष ब्युरो २०७८-०२-१९  
प्र.ना.नि. किस्मत बहादुर भण्डारी टेकु देखि टङ्गाल जाने क्रममा २०७८-०२-१० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७८-०२-१७  
प्र.ना.नि. कृष्णहरि बोहोरा जमल देखि महाराजगंज जाने क्रममा २०७८-०१-२७ महानगरीय प्रहरी वृत २०७८-०२-१७  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।