Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. बिजय श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी अनाश्रीत सशस्त्र प्रहरी गुल्म डिल्लीबजारबाट कैदी बन्दी वीर अस्पताल लैजाने क्रममा २०७५-०३-२१ महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गण, महाराजगंज २०७५-०४-०१  
प्र.स.नि. शालीग्राम गिरी कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-०३-२५ प्र.प्र.का. कार्य बिभाग २०७५-०३-३२  
प्र.नि. केशवराज भट्टराई प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा डिउटी खटिदा २०७५-०३-२५ संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय, भैरहवा २०७५-०३-२८  
प्र.स.नि. अबदेशराज अहिर कामको सिलसिलामा २०७५-०१-२५ संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय, भैरहवा २०७५-०३-२८  
प्र.स.नि. धनराज्य विष्ट कामको सिलसिलामा २०७५-०१-२० महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी सुरक्षा गारद गुल्म, नारायणहिटी २०७५-०३-२५  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।