Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. लाल बहादुर कटवाल डिउटीको शिलशिलामा २०७४-०३-०२ महानगरीय प्रहरी वृत, स्वयम्भू २०७४-०४-०५  
प्र.नि. रमेश कुमार श्रेष्ठ सिन्धुली देखि दुधौली आउने क्रममा २०७३-१०-२१ म.क्षे.प्र.ता. केन्द्र दुधौली २०७४-०४-०२  
प्र.ना.नि. श्याम बिष्ट डिउटिको क्रममा २०७४-०३-२२ महानगरीय प्रहरी वृत कमलपोखरी २०७४-०३-२६  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।