Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. सुर्य प्रसाद पाैडेल कामको सिलसिलामा २०७४-१०-२५ महानगरीय प्रहरी बृत्त, लैनचौर २०७४-११-०८  
प्र.स.नि. रमेश तिवारी कामको सिलसिलामा २०७४-१०-१२ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा २०७४-१०-२१  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।