Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि सरस्वती दंगाल कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०८-०२ महानगरीय प्रहरी वृत,कमलपोखरी,काठमाण्डौं २०७६-०८-०५  
प्र.ना.नि रिता तामाङ कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०८-०४ महानगरीय प्रहरी कार्यालय,रानीपोखरी,काठमाण्डौं २०७६-०८-०५  
प्र.स.नि. कृष्ण प्रसाद आचार्य कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०८-०४ प्र.प्र.का. कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग २०७६-०८-०५  
प्र.स.नि. भवानि चन्द काठमाण्डौबाट महेन्द्रनगर जाने क्रममा २०७६-०६-२० प्र.प्र.का. कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग २०७६-०८-०१  
प्र.ना.म.नि. बिश्व राज पोखरेल तालिममा सहभागि भई फर्कने क्रममा २०७६-०७-२८ प्र.प्र.का. प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय २०७६-०७-२९  
प्र.नि. राज किशोर शर्मा डिउटी सकि घर जाने क्रममा २०७६-०७-१३ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७६-०७-२५  
प्र.स.नि. शंकर निरौला कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०७-२४ राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान २०७६-०७-२५  
प्र.ना.नि ईश्वर बहादुर के.सी कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०७-०४ महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाण्डौं २०७६-०७-२१  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।