Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. सुबाश मिश्र कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-११-०६ ईलाका प्रहरी कार्यालय, गौरीगंज झापा २०७६-११-१२  
प्र.नि. डा. उषा श्रेष्ठ सप्तरीबाट धनुषा जाने क्रममा २०७६-१०-२१ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७६-११-०५  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।