Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ब.उ. राजेन्द्र ढकाल डिउटीको क्रममा २०७५-०६-०१ संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय भैरहवा २०७५-०६-०४  
प्र.ना.नि. जगत बहादुर बस्नेत कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-०५-२८ प्र.प्र.का. कम्प्युटर निर्देशनालय २०७५-०६-०१  
प्र.ना.नि. सविता देउजा डिउटी सकी भक्तपुर घर जाने क्रममा २०७५-०५-२० नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७५-०५-२७  
प्र.स.नि. रबिन्द्र बहादुर बम कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-०५-१९ प्र.प्र.का. प्र.म.नि.को गृह प्रवन्ध शाखा २०७५-०५-२७  
प्र.ना.नि. रामेश्वर रावत कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-०५-२० प्र.प्र.का. संचार निर्देशनालय २०७५-०५-२७  
प्र.ना.नि. ओमराज श्रेष्ठ कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-०५-२१ प्र.प्र.का. संचार निर्देशनालय २०७५-०५-२७  
प्र.स.नि. भरत वली जि.प्र.का प्युठानबाट रवाना बुझि ई.प्र.का धनाैली बांकेमा हाजिर हुन अाउदा २०७५-०३-१५ ई.प्र.का.धनाैली खजुरा, बांके २०७५-०५-२१  
प्र.स.नि. पावल सिंह लामा बालाजुबाट एयरपोर्ट डिउटी अाउने क्रममा २०७५-०५-०२ महानगरीय प्रहरी विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय गाैचर, काठमाण्डाैं २०७५-०५-२१   

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।