Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. लक्ष्मण चौधरी कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७७-०७-२८ प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय हेल्प डेस्क २०७७-०८-०८  
 २ प्र.स.नि. हरि प्रसाद देवकोटा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मनमैजु जाने क्रममा २०७७-०५-१७ महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजु २०७७-०८-०८  
प्र.ना.नि. निशा पन्त काँडाघारीबाट पेप्सिकोला जानेक्रममा २०७७-०६-१७ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७७-०७-२७  
प्र.ना.नि. रुद्र बहादुर राना कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७७-०७-१९ प्रहरी प्रधान कार्यालय २०७७-०७-२७  
प्र.स.नि. कविराज पण्डित कामको सिलसिलामा २०७७-०६-१५ महानगरीय प्रहरी बृत्त, महाराजगंज २०७७-०७-२७  
प्र.स.नि. लव कुमार भट्ट कामको सिलसिलामा २०७७-०७-१९ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा २०७७-०७-२७  
प्र.ना.नि. राजन खड्का बनेपा साँगाबाट बनेपा नयाँ बस्ती जाने क्रममा २०७७-०७-०५ विपद व्यवस्थापन महाशाखा, सामाखुसी २०७७-०७-२७  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।