Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. किरण प्रसाद थपलिया गजुरी धादिङबाट काठमाडौं जाने क्रममा २०७८-०१-१८ ई.प्र.का. गजुरी, धादिङ २०७८-०१-२१  
प्र.ना.उ. राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७८-०१-१० ईलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया २०७८-०१-१५  
प्र.ना.नि. शंकर अधिकारी क्षेत्री घरबाट कार्यालय जाने क्रममा २०७८-०१-०५ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७८-०१-१३  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।