Nepal Police PX

नेपाल प्रहरीको लोगो भएका Souvenir का विभिन्न सामानहरु (कफ लिङ्क,कोटपिन, लिगो व्याज, कि रिङ्ग, फोल्डीङ मोमेन्टो, यूनिक साथे, पि.पि. प्लेट, खुकुरी कि रिङ, क्रस खुकुरी, पुलिस लोगो, ५”खुकुरी स्टेण्ड सहित, टाईपिन, पोलो टि शर्ट, राउण्ड नेक टि शर्ट,पि क्याप, प्रिन्टेड मग आदि) मिति २०६७/०६/२१ देखि प्र.प्र.का सशस्त्र प्रहरी गण नं. १ नक्सालको क्यान्टिनबाट सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुका लागी बिक्रीवितरण गरिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

सम्पर्क स्थान: प्र.प्र.का सशस्त्र प्रहरी गण नं. १ नक्साल क्यान्टिन
सम्पर्क व्यक्ति: प्र.ह दयाराम घिमिरे
सम्पर्क नं.: ०१४४१२१६१ तथा ९८४१४४७७२९

Souvenir Items:

P1010038 P1010039  P1010040 
 P1010041  P1010042  P1010043
 P1010047  P1010048 P1010049
P1010050  P1010055  P1010057
 P1010058  P1010059  P1010060
 P1010061  P1010062  P1010063
 P1010064  P1010065  P1010066
P1010067 P1010068