Transfer

Display #
Title
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा सम्बन्धमा (२०७४-०५-०४)
प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा (२०७४-०५-०४)
प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूको सरूवा सम्बन्धमा (२०७४–०५–०३)
प्रहरी हवल्दारहरूको सरूवा सम्बन्धमा (२०७४–०५–०३)
प्रहरी नायव उपरीक्षकहरूको सरुवा (२०७४-०४-३२)
प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरुको पदस्थापन गरिएको (२०७४-०४-३१)
प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको काज सम्बन्धमा (लेखापाल) (२०७४-०४-२२)
प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको काज सम्बन्धमा (लेखापाल) (२०७४-०४-२२)
प्रहरी निरीक्षकहरुको काज सम्बन्धमा (लेखापाल) (२०७४-०४-२२)
प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा (जनपद प्रहरी समूहतर्फ) (२०७४-०४-१७)