Transfer

Display #
Title
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा तथा काज सम्बन्धमा (२०७६-०६-०९)
जनपद तर्फका प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०५-१३)
जनपद तर्फका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६/०५/१४)
जनपद तर्फका प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०४-३०)
जनपद तर्फका प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०४-०८)
जनपद प्रहरी समूह तर्फका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूको सरुवा गरिएको सम्बन्धमा (२०७६-०२-३२)
जनपद तर्फका प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०२-१७)
प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०२-१२)
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा तथा काज सम्बन्धमा (२०७६-०१-२४)
प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०१-२३)