Transfer

Display #
Title
प्रशिक्षार्थी प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७७-०३-३०)
प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०९-२३)
प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०९-१५)
प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०९-१३)
प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०९-१३)
प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०९-१३)
प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०९-०७)
प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०९-०४)
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा तथा काज सम्बन्धमा (२०७६-०६-०९)
जनपद तर्फका प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७६-०५-१३)