Transfer

Display #
Title
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा (जनपद प्रहरी समुहतर्फ) (२०७४-०८-०६ )
प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा ( २०७४।०७।१२ गते )
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा सम्बन्धमा (२०७४-०५-०४)
प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा (२०७४-०५-०४)
प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूको सरूवा सम्बन्धमा (२०७४–०५–०३)
प्रहरी हवल्दारहरूको सरूवा सम्बन्धमा (२०७४–०५–०३)
प्रहरी नायव उपरीक्षकहरूको सरुवा (२०७४-०४-३२)
प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरुको पदस्थापन गरिएको (२०७४-०४-३१)
प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको काज सम्बन्धमा (लेखापाल) (२०७४-०४-२२)
प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको काज सम्बन्धमा (लेखापाल) (२०७४-०४-२२)