Promotion

Display #
Title
प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (जनपद प्रहरी समूहतर्फ) - (२०७५–०१–०८)
प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (जनपद प्रहरी समूहतर्फ) - (२०७५–०१–०७)
प्रहरी हबल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (जनपद प्रहरी समूहतर्फ) (२०७५–०१–०७)
प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । (जनपद प्रहरी समूहतर्फ) (२०७५–०१–०७)
प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षकमा पदस्थापन सम्बन्धमा (आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखातर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङतर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ) पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पदस्थापन सम्बन्धमा (आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखातर्फ) (२०७४-०५-०४)