Promotion

Display #
Title
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०८)
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०८)
प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०७)
प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०७)
प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०७)
प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ उप-समूह, सूचना प्राविधि/कम्प्युटरतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकासित गरिएको (२०७४-०४-०७)
प्राविधिक प्रहरी समूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०७)
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०२)
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०४-०१)
प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ (आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ) उप समूहतर्फको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७४-०३-३१)