Promotion

Display #
Title
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि.पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६–०५–२४)
प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा।(२०७६-०४-२४)
प्राविधिक तर्फका हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा (२०७६-०४-१२)
जनपद तर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा (२०७६-०४-१२)
प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७६-०४-१०)
प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, अन्यतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७६-०४-०५)
प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७६-०४-०५)
प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७६-०४-०५)
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७६-०४-०३)
प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७६-०४-०२)

Subcategories