Promotion

Display #
Title
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (जनपद प्रहरी समुह तर्फ) (२०७४-०८-०६)
प्रहरीअतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा (जनपद प्रहरी समूहतर्फ) बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित सम्बन्धी सूचना (२०७४-०७-२७)
जनपद तर्फको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७४-०५-०६)
प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षकमा पदस्थापन सम्बन्धमा (आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखातर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङतर्फ) (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ) पदमा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७४-०५-०५)
प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पदस्थापन सम्बन्धमा (आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखातर्फ) (२०७४-०५-०४)
प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पदस्थापन सम्बन्धमा (सवारी महाशाखातर्फ) (२०७४-०५-०४)