Promotion

Display #
Title
प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धी सूचना (२०७३-१२-२८)
प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापना (२०७३-११-१७)
प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापना (२०७३-११-१७)
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७३-११-१०)
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७३-११-१०)
निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक सम्बन्धमा (२०७३-११-०३)
स्वास्थ्य उप-समूह नर्सिङतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७३-१०-१०)
स्वास्थ्य उप-समूह चिकित्सक तर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७३-१०-१०)
स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङ्गतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७३-०९-२२)
स्वास्थ्य उप-समूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७३-०९-२२)