Promotion

Display #
Title
स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङ्गतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७३-०९-२२)
स्वास्थ्य उप-समूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७३-०९-२२)
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदस्थापन (२०७३-०९-१३)
स्वास्थ्य उप-समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा (२०७३-०९-१३)
स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा (२०७३-०९-१३)
स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा (२०७३-०९-१३)
स्वास्थ्य उप-समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा (२०७३-०९-१३) ।
जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा (२०७३-०९-१३) ।
स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७३-०९-१३) ।
प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७३-०९-१३) ।