General Notice

Display #
Title
दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन सम्बन्धमा
श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले नयाँ वर्ष २०७५ को उपलक्ष्यमा दिनु भएको शुभकामना सन्देश (२०७४-१२-३०)
श्रीमान् प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले दिनु भएको "धन्यवाद" सन्देश । (२०७४-१२-२८)
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४
आ.ब. २०७४।०७५ सालमा समूह "क", "ख" र "ग" मा सूचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरु
संयुत्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद अन्तर्गतको समितिबाट सिफारिस भएका प्रतिबन्धात्मक सूचीहरु (२०७४-०६-०१)
नेपाल प्रहरी कल्याण कोष मार्फत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहुलियत किस्तावन्दी ऋण सुविधा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२६)
सशस्त्र द्वन्दको कारणले मृत्युवरण गरेका एंव वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदारलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने सम्बन्धि सूचना (विरगती प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुको नामनामेसी सहितको विवरण) (२०७४-०३-१४)