General Notice

Display #
Title
आ.ब. २०७४।०७५ सालमा समूह "क", "ख" र "ग" मा सूचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरु
संयुत्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद अन्तर्गतको समितिबाट सिफारिस भएका प्रतिबन्धात्मक सूचीहरु (२०७४-०६-०१)
श्रीमान् प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको "शुभ-कामना सन्देश" ।
नेपाल प्रहरी कल्याण कोष मार्फत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहुलियत किस्तावन्दी ऋण सुविधा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२६)
प्रहरी कल्याण कोष नक्सालको सूचना (२०७४-०४-२९)
श्रीमान् प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको "धन्यवाद मन्तव्य" (२०७४–०३–१५)
सशस्त्र द्वन्दको कारणले मृत्युवरण गरेका एंव वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदारलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने सम्बन्धि सूचना (विरगती प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुको नामनामेसी सहितको विवरण) (२०७४-०३-१४)
सवारी धनी खुल्न नसकी बेवारिसे अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरुको बिवरणहरु (२०७४-०२-०३)
नववर्ष २०७४ को अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको शुभकामना सन्देश (२०७३-१२-३१)
नेपाल प्रहरी उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय साँगा, काभ्रेमा शैक्षिक सत्र २०७४ को लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना (२०७३-११-१७)