प्रदेश प्रहरी आवासीय माध्यामिक विद्यालय धनगढी कैलालीको शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना (२०७५-१२-१०)