२०७५ सालको SEE परिक्षामा उत्कृष्ट अंक हासिल गरी उच्चशिक्षा छात्रवृत्तिका लागी छनौट भएका प्रहरी कर्मचारीका सन्ततीहरुको नामावली विवरण प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (२०७६-०५-२६)