General Notice

Display #
Title
२०७५ सालको SEE परिक्षामा उत्कृष्ट अंक हासिल गरी उच्चशिक्षा छात्रवृत्तिका लागी छनौट भएका प्रहरी कर्मचारीका सन्ततीहरुको नामावली विवरण प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (२०७६-०५-२६)
उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति छनौटका लागि आवश्यक कागजातहरु पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा (२०७६-०४-२१)
जनपद तर्फ नयाँ नियुक्ती भएका प्रहरी जवानहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७६-०४-१५)
प्रहरी कल्याण कोषको त्रि-वर्षीय आय/व्यय (आम्दानी/खर्च) को विवरण (२०७६-०३-३०)
२०७५ सालको SEE परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुको उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति छनौटको लागि विवरण खुलाई पठाउने सम्बन्धि सूचना (२०७६-०३-३०)
नेपाल पुलिस स्कुल साँगा काभ्रेको गर्मी बिदा छाड्ने सम्बन्धी सूचना (२०७६-०३-२४)
नेपाल प्रहरी माध्यामिक आवासीय विद्यालय, साँगा, काभ्रेमा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना (२०७६-०३-१३)
प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नयाँ नियुक्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धमा (२०७६-०३-१२)
भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली
श्रीमान् प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट 'नव-वर्ष २०७६' को पावन अवसरमा दिनु भएको "शुभ-कामना सन्देश"