General Notice

Display #
Title
नेपाल प्रहरी कल्याण कोष मार्फत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहुलियत किस्तावन्दी ऋण सुविधा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२६)
सशस्त्र द्वन्दको कारणले मृत्युवरण गरेका एंव वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदारलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने सम्बन्धि सूचना (विरगती प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुको नामनामेसी सहितको विवरण) (२०७४-०३-१४)
सवारी धनी खुल्न नसकी बेवारिसे अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरुको बिवरणहरु (२०७४-०२-०३)
प्रहरी कल्याण कोषद्वारा प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहुलियत ऋण बितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७३-०८-१५)
प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहुलियत किस्ताबन्दी ऋण सुबिधामा सामानाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (२०७३-०६- ३०)
FPU छनौंट परीक्षा सम्वन्धि सुचना (२०७३-०३-१३)
प्रहरी नियमावली २०७१ को अनुसूची १ मा भएको हेरफेर सम्बन्धी सूचना (२०७३-०१-०९)
प्रहरी नियमावली २०७१ तेश्रो संशोधन (२०७२-१०-२५)
आ.ब. २०७३।०७४ सालमा समूह "क", "ख" र "ग" मा सूचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरु
प्रहरी नियमावली (दोश्रो संशोधन), २०७१