General Notice

Display #
Title
बडादशैं २०७५ को साईत सम्बन्धमा
सहुलियत किस्ताबन्दी ऋण सुबिधा सम्बन्धि सुचना । (२०७५-०५-२९)
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसूची हेरफेर (मिति २०७५।०५।०४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित)
कसूरकोअनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (फौजदारी कार्यबिधि संहिता नियमावली, २०७५)
उच्च शिक्षा छात्रवृति सम्बन्धि सूचना (२०७५-०५-०४)
संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर (मुरली चौक) बाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र आवेदन तथा वितरण सम्बन्धमा (२०७५-०४-१६)
सहुलियत किस्ताबन्दी ऋण सुबिधा बन्द तथा पुन: संचालन हुने सम्बन्धमा (२०७५-०३-१३)
ने.प्र.आ.उ.मा.वि. साँगा काभ्रेमा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना (२०७५-०३-११)
दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन सम्बन्धमा
श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले नयाँ वर्ष २०७५ को उपलक्ष्यमा दिनु भएको शुभकामना सन्देश (२०७४-१२-३०)