Tender Notice

Display #
Title
Invitation for Bids for the Supply & Delivery of Escorting Motorcycle (2075-08-03)
Invitation for Bids (2075-07-30)
शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (२०७५-०७-२०)
सिदा (रासन) तथा दाना खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र, बिधुतिय बोलपत्र (e-bidding) तथा दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (२०७५-०७-१८)
विद्य‍‌ुतिय/सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५-०६-२३)
नेपाल पुलिस हेल्थ क्लव स्थित रेष्टुरेण्ट सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (२०७५-०६-०१)
धुपी जातको सुकेको रुखको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना (२०७५-०५-२६)
प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष नक्सालको सूचना (२०७५-०५-०१)
Invitation for Bids (2075-05-01)
सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना (२०७५-०४-०८)