शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा Cyprus स्थित UNFICYP मिसनको लागि Senior Police Adviser, P-5 पदमा Global Vacancy Announcement भइ आएको बारे सूचना (२०७५-०८-२५)