UN-Notice

Display #
Title
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ Zugdidi, Georgia का लागि Police Officer/Crossing Management Expert, P-3 पदमा Global Vacancy आव्हान गरिएको बारे सूचना(२०७५-११-०५)
Global Vacancy Announcement for Police Reform Adviser P-4, Gender Affairs Officer P-3, Policy Planning Officer P-3 (2075-10-08)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ सेन्ट्रल अफ्रिका स्थित MINUSCA का लागि P-4 पदमा Global Vacancy Announcement भई आएको बारे सूचना (२०७५-०९-०१)
शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा Cyprus स्थित UNFICYP मिसनको लागि Senior Police Adviser, P-5 पदमा Global Vacancy Announcement भइ आएको बारे सूचना (२०७५-०८-२५)
List of Candidates (2075-07-30)
Global Vacancy Announcement for DPKO (P-3 and P-4) (2075-07-30)
FPU छनौट कार्यादेश, २०७५
Global Vacancy Announcement for Police Commissioner D2/D1, Deputy Police Commissioner D1/P-5 and Senior Police Adviser P-5 (2075-06-22)
Global Vacancy Announcement for the African Union/UN Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) (2075-06-11)
Global Vacancy Announcement for Haiti (MINUJUSTH) Transport Officer, P-3 and Human Resources Officer, P-3 (2075-05-17)