प्रहरीले छानविन अनुसन्धान गर्न अधिकार भएका फौजदारी मुद्दाहरु सम्बन्धि जानकारी

१.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -१- राज्य विरूद्धका कसुर

(क)    दफा ४९- नेपालको स्वतन्त्रता, सर्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकातामा खलल
(ख)    दफा ४९- संघीय इकाइहरूबीच तथा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा खलल
(ग)     दफा ५०- राजद्रोह
(घ)    दफा ५०- नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना
(ङ)    दफा ५१- राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य
(च)    दफा ५१- मिलेमतोमा खेल खेल्ने वा खेलाउने
(छ)    दफा ५२ – जाति हत्या ( जेनोसाइड)
(ज)    दफा ५३- नेपाल विरूद्ध युद्ध गर्न वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गरेको
(झ)    दफा ५४ – मित्रराष्ट्र विरूद्धको युद्ध वा वद्रोह
(ञ)    दफा ५५- सैनिक वा प्रहरीलाई भड्काएको
(ट)    दफा ५६- जासुसी गरेको
(ठ)    दफा ५७- राष्ट्रपतिउपर आक्रमण
(ड)    दफा ५८- राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएको । 

 २.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-२ – सार्वजनिक शान्ति विरूद्धका कसूर

(क)    दफा ६०- गैरकानूनी भेला
(ख)    दफा ६१- गैरकानूनी भेला रोक्न वा भङ्ग गर्ने आदेश उल्लङ्घन
(ग)    दफा ६३- हुलदंगा गरेको ।
(घ)    दफा ६४- हुलदंगाको दुरूत्साहन  
(ङ)    दफा ६५- सार्वजनिक शान्ति खलल पारेको ।
(च)     दफा ६६- गैरकानूनी भेला रोक्न, भङ्ग गर्ने वा हुलदंगा रोक्ने कार्यमा राष्ट्रसेवकलाई वाधा विरोध गरेको ।
(छ)    दफा ६७- सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा वाधा गरेको ।
(ज)    दफा ६८- सार्वजनिक सेवा अवरूद्ध पारेको ,उधोग वा सड्यन्त्र गरेको वा मतियार भएको ।
(झ)    दफा ६९- कर्फ्यु उल्लङ्घन गरेको ।
(ञ)    दफा ७० झुठ्ठा अफवाह फैलाएको ।
(ट)    दफा ७१- शान्ति भङ्ग गर्न घर जग्गा वा सवारी साधन, हातहतियार उपलब्ध गराएको ।
(ठ)    दफा ७२- संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रमा जुलुस वा सभा गरेको ।
(ड)    दफा ७३- आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानिनोक्सानी गरेको । 

३.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -४- सार्वजनिक न्याय विरूद्धका कसूर

(क)    दफा ९२- न्यायिक वा अन्य कानूनी कारबाहीमा पेस हुने लिखत वा विद्युतिय अभिलेख नष्ट गरेको ।
(ख)    दफा ९३- कसूरदारलाई बचाउने नियतले प्रमाण दवाएको ।
(ग)    दफा ९४- कसूरसम्बन्धी सूचना दिन अवरोध पु-याएको ।
(घ)    दफा १०२- पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्तिलाई पक्रउ हुनवाट उम्काएको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई भगाएको । 

४.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -५- सार्वजनिक हित, स्वस्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धका कसूर

(क)    दफा १०४- संक्रामक रोग फैलाएको
(ख)    दफा १०५- एच.आई. भी रोग फैलाएको
(ग)    दफा १०६- सरूवा रोगसम्बन्धी नियम, निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन
(घ)    दफा ११०- उपभोग्य वस्तु बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेको
(ङ)    दफा ११४- विषालु पदार्थ, आगोजन्य पदार्थ, प्रज्वलनशील पदार्थ, विष्फोटक पदार्थ वा जोखिमी हतियार वा यन्त्र प्रयोग गर्दा लापरवाही गरेको
(च)    दफा ११८- सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्ने कानूनी अधिकार नभएको स्थानमा प्रवेश
(छ)    दफा ११९- वेश्यागमनको प्रचार प्रसार गरेको
(ज)    दफा १२०- वेश्यावृत्ति वा वेश्यागमनको लागि घर जग्गा, सवारी साधन, उपलब्ध गराएको
(झ)    दफा १२१- सार्वजनिक रूपमा अश्लिल किताब, पर्चा इत्यदी बनाएको वा बिक्री गरेको
(ञ)    दफा १२२- सार्वजनिक स्थानमा अश्लिल क्रियाकलाप वा व्यवहार गरेको, यौनाङ्ग देखाएको वा अश्लिल शब्द बोलेको वा इशारा गरेको
(ट)    दफा १२३- सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रिया वा अप्राकृतिक मैथुन गरेको
(ठ)    दफा १२४- छरछिमेक वा सर्वसाधारणलाई हानि नोक्सानी, क्षति वा खतरा पु-याएको वा झिझ्याहट गरेको
(ड)    दफा १२५- जुवा खेल्ने खेलाएको वा सट्टाबाजी गरे गराएको
(ढ)    दफा १२६- भिक्षा मागेको, माग्न लगाएको वा सोको दुरूत्साहन गरेको । 

५.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- ६- हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा १२९- विना इजाजत हातहतियार उत्पादन गरेको
(ख)    दफा १३०- विना इजाजत हातहतियार कारोवार गरेको
(ग)    दफा १३१- खास किसिमका हातहतियार प्राप्त गरेको
(घ)    दफा १३२- विना इजाजत तथा इजाजतपत्रको शर्त विपरीत हातहतियार राखेको वा लिएर हिंडेको
(ङ)    दफा १३३- हातहतियार खरखजानाको कारोवार अभिलेख नराखेको
(च)    दफा १३४- आणविक, रासायनिक, जैविक वा विषालु हातहतियारको उत्पादन गरेको वा कारोवार गरेको । 

६.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -७- विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर

 (क)    दफा १३८- विनाइजाजत वा इजाजतपत्रको शर्त विपरीत विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गरेको
(ख)    दफा १३९- विनाइजाजत विष्फोटक पदार्थ कारोवार गरेको
(ग)    दफा १४०- कृत्रिम विष्फोटक पदार्थ बनाएको वा प्रयोग गरेको
(घ)    दफा १४१- बारूदी सुरूङ वनाएको वा विष्फोटक पदार्थ ओच्छाएको
(ङ)    दफा १४२- विष्फोटक पदार्थको उत्पादन वा कारोवारको अभिलेख नराखेको
(च)    दफा १४३- विष्फोटक पदार्थको ओसार पसार, ढुवानी वा भण्डारण गर्दा होसियारी नअपनाएको ।

७.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- ८ – राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा विरूद्धको कसूर

(क)    दफा १५१- राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान गरेको वा क्षति पु-याएको
(ख)    दफा १५२- राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गरेको ।

८.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद – ९- धर्म सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा १५५- धार्मिक स्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति पु-याएको
(ख)    दफा १५६- धार्मिक भावनामा आघात पु-याएको
(ग)    दफा १५७- धार्मिक रीतिस्थितिमा वाधा पु-याएको
(घ)    दफा १५८- धर्म परिवर्तन, सोको उद्योग वा दुरूत्साहन 

९.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- १०- भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा १६०- भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको
(ख)    दफा १६१- भेदभाव गरी वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री वितरण गरेको
(ग)    दफा १६२- जवरजस्ती काममा लगाएको
(घ)    दफा १६३- दास बनाएको
(ङ)    दफा १६४- कमैया वा बन्धक वा बाँधा बनाएको
(च)    दफा १६५- सामाजिक रीतिस्थितिमा खलल पारेको
(छ)    दफा १६६- जातिपातिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको
(ज)    दफा १६७- यातना दिएको
(झ)    दफा १६८- अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गरेको

१०.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद – ११- विवाह सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा १७१- मन्जुरी विना विवाह गरे, गराएको
(ख)    दफा १७२- हाडनातामा विवाह गरे गराएको
(ग)    दफा १७३- बालविवाह गरे गराएको
(घ)    दफा १७४- विवाहमा लेनदेन गरे गराएको
(ङ)    दफा १७५- बहुविवाह गरेको

११.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -१२- ज्यानसम्बन्धी कसूर

(क)    दफा १७७- मनसायपूर्वक हत्या गरेको
(ख)    दफा १७८- जानी जानी कुनै काम गरी ज्यान मारेको
(ग)    दफा १७९- गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेगमा आई ज्यान मारेको
(घ)    दफा १८०- मार्न चाहेको व्यक्ति नमरी अर्को व्यक्ति मरेको
(ङ)    दफा १८१- लापरवाहीपूर्व काम गरी ज्यान मारेको
(च)    दफा १८२- हेलचक्राई गरी ज्यान मारेको
(छ)    दफा १८३- ज्यान मार्ने उद्योग
(ज)    दफा १८४- आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाले वा परित्याग गरेको
(झ)    दफा १८५- आत्महत्या गर्न दुरूत्साहन दिएको 

१२.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-१३- गर्भ संरक्षण विरूद्धको कसूर
          (क)    दफा १८८- गर्भपतन गरे गराएको

१३.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- १४- कुटपीट वा अङ्गभङ्गसम्बन्धी कसूर
         (क)  दफा १९२- अङ्गभङ्ग


१४.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- १५- गैरकानूनी थुनासम्बन्धी कसुर

(क)    दफा २००- बदनियतपूर्वक थुनामा राखेको वा राख्न लगाएको
(ख)    दफा २०१- न्यूनतम मानवोचित सुविधा नदिई थुनामा राखेको
(ग)    दफा २०२- छाड्ने आदेश भएकोमा थुनी राखेको
(घ)    दफा २०३- गोप्य तरिकाले थुनामा राखेको 

१५.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- १६ –व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर
          (क)    दफा २०६- व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गरे गराएको

१६.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- १७- अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २११- अपहरण गरे गराएको
(ख)    दफा २१२- शरीर बन्धक लिएको
(ग)    दफा २१३- अपहरण वा शरीरबन्धकको दुरूत्साहन दिएको वा आदेश दिएको वा उद्योग वा षड्यन्त्र गरेको वा मतियार भएको

१७.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -१८- करणीसम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २१९ – जबरजस्ती करणी गरेको
(ख)    दफा २२१- थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गरेको
(ग)    दफा २२२- आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गरेको
(घ)    दफा २२३- कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गरेको
(ङ)    दफा २२५- बालयौन दुरूपयोग गरेको
(च)    दफा २२६- बालबालिका विरूद्ध अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएको 

१८.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -१९ – इलाजसम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २३०- विना इजाजत इलाज गरेको
(ख)    दफा २३१- बदनियतपूर्वक इलाज गरेको
(ग)    दफा २३२- लापरवाही वा हेलचेक्राइँ गरी इलाज गरेको
(घ)    दफा २३३- मन्जुरी विना मानव शरीरमा परीक्षण गरेको
(ङ)    दफा २३४- इजाजत प्राप्त व्यक्तिको सिफारीसबिना जोखिमपूर्वक औषधि बिक्री वितरण
(च)    दफा २३५ – औषधिमा मिसावट गरेको वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री गरेको
(छ)    दफा २३७ – एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी बिक्री वितरण गरेको
(ज)    दफा २३८- झुठ्ठा परीक्षण प्रतिवेदन दिएको 

१९.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-२०- चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २४१- चोरी गरेको
(ख)    दफा २४३- नकवजनी चोरी गरेको  
(ग)    दफा २४४- डाँका गरेको
(घ)    दफा २४५- चोरीमा प्रयोग हुने औजार लिइ हिँडेको
(ङ)    दफा २४६- बगली मारेको 

२०.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -२१ – ठगी, अपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक ( एक्टर्सन) सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २४९(३) (क) – ठगी गरेको ( नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको संस्थालाई )
(ख)    दफा २४९ (३) (ख) – ठगी गरेको ( आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी,योग्यता ढाँटी)
(ग)    दफा २५०- ठेक्का वा करारको काममा फरक फरक पारेको
(घ)    दफा २५१- सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको
(ङ)    दफा २५२- आपराधिक विश्वासघात गरेको
(च)    दफा २५३- आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिएको 

२१.      मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -२२ – मुद्रासम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २५६- खोटा मुद्रा बनाएको
(ख)    दफा २५७- खोटा मुद्रा चलन गराएको
(ग)    दफा २५८- खोटा मुद्रा वनाउने सामान बनाएको, राखेको वा मर्मत गरेको
(घ)    दफा २५९- मापदण्ड विपरीत मुद्रा वनाएको
(ङ)    दफा २६०- मुद्रा बनाउने औजार वाहिर लगेको ।
(च)    दफा २६१- मुद्राको तौल घटाएको वा रूप बदलेको
(छ)    दफा २६२- रोक लगाएको  मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याएको
(ज)    दफा २६३- बैंक नोट वा सिक्का जलाएको, गालेको, च्यातेको वा लेखेको
(झ)    दफा २६४- झत्रो बैंक नोट दुरूपयोग गरेको 

२२.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-२३- टिकट सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २६७- खोटा टिकट वनाएको वा चलन गरेको
(ख)    दफा २६८- खोटा टिकट वनाउने औजार खरिद बिक्री मर्मत इत्यादी गरेको
(ग)    दफा २६९- प्रयोग भएको टिकट पुन: प्रयोग ल्याएको
(घ)    दफा २७०- सार्वजनिक लिखतमा प्रयोग भएको टिकट उप्काएको 

२३.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद -२५- लिखत सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २७६(३)(क)- किर्ते गरेको –(राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको लिखत)
(ख)    दफा २७६(३)(ख)- किर्ते गरको – अदालतको फैसला वा आदेश
(ग)    दफा २७६(३) (ग)- अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको
(घ)    दफा २७८- किर्ते लिखत बनाउने औजार वनाएको

२४.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- २६- आपाराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसूर

(क)    दफा २८५- आपराधिक उपद्रव गरे गराएको (निजी सम्पत्ति बाहेक)
(ख)    दफा २८७- कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिएको 

२५.     मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद- २७- पशुपंक्षी सम्बन्धि कसूर

(क)    दफा- २८९- गाई गोरू मारेको वा कुटेको
(ख)    दफा- २९०- पशुपंक्षी प्रति निर्दयी व्यवहार गरेको
(ग)    दफा- २९१- सार्वजनिक स्थलमा पशुपंक्षी मारेको 

२६.     प्रकरण १ देखि २५ अन्तर्गतको कसूरको उद्योग, दुरूत्साहन, षड्यन्त्रको कसूर,
२७.     मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ सम्बन्धी कसूर,
२८.     हुलाक ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूर,
२९.     नागरिकता सम्बन्धी कसूर,
३०.     प्राचिन स्मारक सम्बन्धी कसूर,
३१.     लागू औषध सम्बन्धी कसूर,
३२.     आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गतको कसूर,
३३.     अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ अन्तर्गतको कसूर,
३४.     लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी कसूर,
३५.     राहदानी सम्बन्धी कसूर,
३६.     आवश्यक वस्तु संरक्षण सम्बन्धी कसूर,
३७.     कारागार ऐन, २०१९ अन्तर्गतका कसूर,
३८.     चन्दा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर
३९.     चिठ्ठा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर,
४०.     सवारी साधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाईते भएको कसूर,
४१.     गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ दफा ९ क अन्तर्गतको कसूर,
४२.     छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको कसूर,
४३.     मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएका कसूरको कारणबाट उठेको कीर्ते वा जालसाजी कसूर,
४४.     प्रचलित कानून बमोजिम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश हुने भनी तोकिएको कुनै कसूर,
४५.     नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश गरेको कसूर ,
४६.    हातहतियार खरखजना सम्बन्धी कसूर,
४७.    विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ अन्तरगत सजाय हुने कसूर,
४८.    गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन) ऐन, २०१५ को दफा (क) बमोजिमको कसूर,
४९.    चन्दा  ऐन, २०३० अन्तरगत सजाय हुने कसूर,
५०.    छापाखाना र प्रकाशन सम्वन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७,१४ र १५ को कसूर सम्बन्धी कसूर,
५१.    प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तरगत सजाय हुने कसूर,
५२.    मानव शरिरको अङ्ग प्रत्यारोपन (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ अन्तरगत सजाय हुने कसूर,
५३.    बैंङ्किङ कसूर अपराध सजाय ऐन अन्तरगत सजाय हुने कसूर,
५४.    विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तरगतको कसूर,
५५.    संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसारको कसूर,
५६.    शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ (ग) अनुसारको कसूर,
५७.    घरेलु हिंसा तथा नियन्त्रण ऐन, २०६६ अन्तरगतको कसूर,
५८.    अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ अन्तरगत सजाय हुने कसूर,
५९.    लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ अन्तरगत सजाय हुने कसूर,
६०.    वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तरगत  सजाय हुने कसूर,
६१.    आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २५(१) अनुसारको कसूर,
६२.    बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अनुसारको कसूर,
६३.    सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ अधिकार ऐन, २०७५ को दफा २५अनुसारको कसूर,