Result

Display #
Title
प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-१४)
प्राविधिक समूहको इन्जिनियरिङ उप–समूह तर्फ सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गतका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-०२)
प्राविधिक समूहको इन्जिनियरिङ उप–समूह तर्फ संचार निर्देशनालय अन्तर्गतका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-०१)
प्राविधिक समूहको स्वास्थ्य उप-समूह तर्फ नेपाल प्रहरी अस्पताल अन्तर्गतका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-३०)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-१२)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदहरूको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०७)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक/अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०५)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०२)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि.पदहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक/अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०१)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०१)