Result

Display #
Title
प्राविधिक समूह अन्तर्गत प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७७-०१-२८)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) तर्फको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (२०७६-१२-०६)
नेपाल प्रहरीमा जनपद तथा प्राविधिक समूह तर्फ रिक्त सबै पदहरूको निर्धारित छनौट परीक्षाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१२-०६)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) तर्फको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (२०७६-१२-०५)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) तर्फको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (२०७६-१२-०४)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्टाफ नर्स) र प्राविधिक प्रहरी जवान (स्वास्थ्य) पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७६-११-२९)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-११-२९)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (रसायन) र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-२०)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-१७)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-०२)