Result

Display #
Title
प्रहरी जवान (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-०९-०१)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको वैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७७-०८-२१)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे र खेलाडी) पदको वैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७७-०८-२१)
प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७७-०८-०३)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७७-०८-०३)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-०७-२७)
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-०७-२३)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-०७-१७)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) र प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदहरूको पूर्व प्रकाशित प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका बमोजिम COVID-19 को PCR परीक्षण Positive भई परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा संचालन सम्बन्धी
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको पूर्व प्रकाशित प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका बमोजिम COVID-19 को PCR परीक्षण Positive भई परीक्षा छुट हुन गई निवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती प