प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पद खुल्ला प्रतियोगिताको मिति २०७५।०८।१८ गते संचालन गरिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना । (२०७५-०८-१८)