प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पद खुल्ला प्रतियोगिताको मिति २०७५।०८।१९ गते संचालन गरिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक तन्दरुस्ती परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (२०७५-०८-१९)