प्राविधिक समूह अन्तर्गत प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (रसायन) र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-२०)