प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्टाफ नर्स) र प्राविधिक प्रहरी जवान (स्वास्थ्य) पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७६-११-२९)