प्रहरी निरीक्षक (जनपद) तर्फको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन (२०७६-१२-०६)