प्राविधिक प्रहरी जवान पदको मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारी, स्वास्थ्य, सञ्चार, संगीत, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग उप–समूह तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२८)