प्राविधिक प्रहरी जवान पदको सूचना प्रविधि–कम्प्यूटर, कुकुर स्कुल, विधि विज्ञान र हातहतियार (आरमर) उप–समूह तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–२९)