Result

Display #
Title
प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–२२)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-११)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-११)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–०८)
FPU छनौट परीक्षाको नतिजा (प्राविधिक तर्फ) (२०७४-०९-२४)
FPU छनौट परीक्षाको नतिजा (प्रशासन तर्फ) (२०७४-०९-२४)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४-०९-०७)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–०८–२७)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०८-१३)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–२७)