Result

Display #
Title
प्राबिधिक समूह तर्फ विभिन्न पदहरु र प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–१७)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–१६)
प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदहरुको स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–१६)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–१५)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–१२)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०९)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०८)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०७)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०७)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०६)