Result

Display #
Title
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र (भवन) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०८-१८)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्टाफ नर्स/सिभिल ओभरसियर) पदहरूको बैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७६-०८-१५)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०८-१३)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०८-०५)
प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-१४)
प्राविधिक समूहको इन्जिनियरिङ उप–समूह तर्फ सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गतका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-०२)
प्राविधिक समूहको इन्जिनियरिङ उप–समूह तर्फ संचार निर्देशनालय अन्तर्गतका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-०१)
प्राविधिक समूहको स्वास्थ्य उप-समूह तर्फ नेपाल प्रहरी अस्पताल अन्तर्गतका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-३०)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-१२)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदहरूको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०७)