Result

Display #
Title
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक/अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०५)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०२)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि.पदहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक/अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०१)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०६-०१)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.नि. र प्र.स.नि.पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०५-२६)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि.पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०५-२४)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे/खेलाडी) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७६-०४-१६)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०३-२३)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-३०)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्टाफ नर्स) पदको संशोधित रोल नम्बर अनुसार परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०७६-०२-२३)