Result

Display #
Title
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५-१२-२५)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५-१२-२१)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५-१२-०३)
प्रहरी निरीक्षक(जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–११–१५)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–११–०२)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५-१०-१७)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५-१०-११)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७५-१०-०७)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७५-०९-३०)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०९–१०)