Result

Display #
Title
प्रहरी सहायक निरीक्षक(जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियूक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०७–२७)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सञ्चार) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०६–१८)
दरखास्त फाराम
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको बिशिष्टीकृत कार्य क्षेत्र चयनको लागि फाराम (२०७५-०६-१५)
प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (Medical Officer MBBS) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७५–०६–०७)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सञ्चार) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०५–१८)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०५–१८)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५-०४-२३)
प्राविधिक (सञ्चार र सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) तर्फका प्र.नि.पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०४–२३)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०३–२७)