Vacancy

Display #
Title
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको सम्पर्क मिति सम्बन्धमा (२०७७-०९-१४)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको सम्पर्क मिति सम्बन्धमा (२०७७-०९-१४)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७७-०८-१६)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७७-०८-११)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७७-०८-१०)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७७-०७-२१)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको दरखास्त फाराम (२०७७-०६-३०)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७७-०६-३०)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-०५-३१)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-०५-३१)