Vacancy

Display #
Title
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-०१)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र चयनको फाराम
प्रहरी जवान (जनपद) र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७६-०५-०६)
प्राविधिक समूह तर्फ (प्र.ना.उ./प्र.नि./प्र.ना.नि./प्र.स.नि.) पदहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-२२)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-२२)
प्राविधिक समूह तर्फ (प्र.ना.उ./प्र.नि./प्र.ना.नि./प्र.स.नि./प्र.ज.) पदहरूको दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना (२०७५-१२-२१)
प्राविधिक (प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक) पदहरुको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–११–१३)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–११–१३)
दरखास्त फाराम (नयाँ भर्नाको सबै पदको लागि)
जनपद समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७५-०६-१५)