प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६–११–३०)