Vacancy

Display #
Title
प्राविधिक समूह तर्फ (प्र.ना.उ./प्र.नि./प्र.ना.नि./प्र.स.नि./प्र.ज.) पदहरूको दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना (२०७५-१२-२१)
प्राविधिक (प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक) पदहरुको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–११–१३)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–११–१३)
दरखास्त फाराम (नयाँ भर्नाको सबै पदको लागि)
जनपद समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७५-०६-१५)
जनपद समूह तर्फको प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७५-०६-१५)