DIRS (15th batch) समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७४।१०।०३ गते देखि १६ कार्य दिने Daily Incident Report System बिषय १५औ समुहको तालिम मिति २०७४।१०।२४ गते समापन भएको र यस तालिममा जम्मा ३० जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।