PMIS समापन (6th Batch)

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७४।१२।२१ गते देखि १७ कार्य दिने PMIS बिषय ६ औ समुहको तालिम मिति २०७४।१२।२१ गते समापन भएको र यस तालिममा जम्मा ३० जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।