System & Hardware Maintenance समापन (16th Batch)

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७४-१२-२५ गते देखि जु.प्र.अ. / प्र.ह. तथा प्र.ज. हरुको ३० कार्य दिने System & Hardware Maintenance विषय १६औं समुहको तालिम सुरु भई मिति २०७५-०२-०६ गते समापन भएको र यस तालिममा जम्मा ३० जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।