Cyber Crime & Investigation Level-1 (समापन)

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७५।०२।०६ गते देखि १५ कार्य दिने Cyber Crime & Investigation Level-1 बिषय १४औं समुहको तालिम संचालन भई मिति २०७५।०२।१८ गते समापन भएको ।