Computerized Payroll तालिम समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा आ.व.२०७४/०७५ को स्वीकृत तालिम क्यालेण्डर अनुसार यस निर्देशनालयमा मिति २०७५।०३।१७ गते देखि ०९ कार्य दिने सि.प्र.अ. / जु.प्र.अ. हरुका लागी Computerized Payroll Information System बिषयक १४औं समुह तालिम संचालन भई मिति २०७५।०३।२८ गते समापन भएको, यस तालिममा सबैजना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।