Graphic Design Photoshop तालिम समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा आ.व. २०७४/०७५ को स्वीकृत तालिम क्यालेण्डर अनुसार यस निर्देशनालयमा मिति २०७५।०३।१० गते देखि १७ कार्य दिने जु.प्र.अ. / प्र.ह तथा प्र.ज. हरुका लागी Graphics Design Photoshop बिषयक ८औं समहु तालिम संचालाई भई मिति २०७५।०३।२९ गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।