MS-Office Package समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७५।०४।०६ गते देखि जु.प्र.अ. प्र.ह. तथा प्र.जहरुको लागी २५ कार्य दिने MS-Office Package बिषय ५९औ समुहको तालिम संचालन भई मिति २०७५।०५।०४ गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।