System & Hardware Maintenance १७औ समुहको तालिम समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७५।०४।०६ गते देखि जु.प्र.अ.प्र.ह.तथा प्र.जहरुको लागी ३० कार्य दिने System & Hardware Maintenance बिषयक १७औ समुहको तालिम संचालन भई मिति २०७५।०५।१२ गते समापन भएको यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।