G.I.S. (Geographic Information System) बिषयक ६औ समुहको समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७५।०६।०२ गते देखि जु.प्र.अ.प्र.ह.तथा प्र.जहरुको लागी १७ कार्य दिने G.I.S. (Geographic Information System) बिषयक ६औ समुहको तालिम संचालन भई मिति २०७५।०६।२५ गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।