MS-Office Package 60th Batch समुहको समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा मिति २०७५।०७।०७ गते देखि जु.प्र.अ.प्र.ह.तथा प्र.जहरुको लागी २५ कार्य दिने MS-Office Package 60th Batch बिषयक ६०औ समुहको तालिम संचालन भई मिति २०७५।०८।०९ गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।