Web Design & Development बिषयक ५ औं समुहको तालिम समापन

रा.प्र.प्र.प्र.महाराजगंजको तत्वावधानमा मिति २०७५।०९।११ गते देखि जु.प्र.अ.,प्र.ह.तथा जवानहरुको लागी १५ कार्य दिने Web Design & Development बिषयक ५ औं समुहको तालिम मिति २०७५।१०।०१ गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।