Cyber Crime Level-1 (17th Batch) समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा सि.प्र.अ तथा जु.प्र.अ.,हरुका लागि मिति २०७६।०१।१० गते देखि १५ कार्य दिने Cyber Crime level-1 बिषयक १७ औं  समुहको तालिम संचालन भई मिति २०७६।०१।३० गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।